Uslovi korišćenja

Opšti uslovi kupovine

Podaci o sedištu firme

Officepro online doo Privredno društvo za trgovinu proizvodnju i usluge, Beograd
Bulevar Arsenija Čarnojevića 102
11070 Novi Beograd
PIB: 108398740
MB: 20991755
Šifra delatnosti: 4690

Tel : + 381 11 3122 991
Mail : info@officepro.rs
Web: 
https://officepro.rs

Opis ponuđenih artikala i cena

Ponuda na sajtu https://officepro.rs napravljena je tako da svaki proizvod ima sliku, opis proizvoda i cenu. Artkli koje nudimo razvrstani su po kategorijama, podkategorijama i grupama. Slike i opisi artikla su informativnog karaktera, gotov proizvod se može razlikovati što zavisi isključivo od dobavljača i proizvodjača.

Akcijski artikli vidno su označeni crvenom bojom.  Sve cene na sajtu izražene su sa uračunatim PDV-om.

Dodavanjem artikla u korpu , pa u samom pregledu korpe,  biće obračunat konačan iznos za plaćanje, bez ikakvih skrivenih troškova.

Minimalan iznos za porudžbinu robe je 1200 rsd (bez pdv-a)

Dostava robe

Isporuku robe vršimo na teritoriji Republike Srbije:  sopstvenim vozilom , putem kurirskih službi ili ličnim preuzimanjem kod nas u magacinu, na adresi Bulevar Arsenija Čarnojevića 102, Novi Beograd.

Isporuku robe našim vozilima ( Beograd ) možete očekivati u roku od 1-3 radnih dana.

Isporuku robe brzom poštom možete očekivati u roku od 1-5 radnih dana.
Isporuku  vrši kurirska služba City Express.
Besplatnu isporuku ostvarujete porudžbinom od 5000 din ( bez pdv-a)
Račun-otpremnica uvek ide uz robu.

Preuzimanje pošiljke

Isporuka robe od strane kuriske službe vrši se u periodu od 8-16 h. Potrebno je , da u tom intervalu na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke obavezno pregledajte paket.  Ukoliko primetite oštećenja transportne kutije, odbijte prijem pošiljke i molimo odmah nas pozovite, kako bi eventualni problem rešili u što kraćem vremenskom periodu.

Kuriri svaku pošiljku pokušavaju da uruče u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko vas kurir ne pronađe na adresi, pozvaće vas na broj telefona koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice da ugovorite novi termin isporuke.

Ukoliko isporuka robe ne uspe ni drugi put, pošiljka će se vratiti nama.
Po prijemu vraćene pošiljke mi ćemo vas kontaktirati.

Registrovani kupci imaju dodatne pogodnosti:

Svi podaci o adresama se čuvaju, mogu se lako izmeniti i ažurirati. Prilikom ponovne kupovine kupci se samo prijavljuju na svoj nalog, a podaci o adresi i kontaktima se automatski unose u novu porudžbenicu.

Mogu videti podatke o svojim prethodnim kupovinama

Mogu odabrati opciju da na svoj e-mail dobijaju periodične informacije o posebnim akcijama, sniženjima cena i pogodnostima pri kupovini;

Mogu kupovati određene proizvode po specijalnim, povoljnijim cenama

Kupovina je moguća i bez registracije. Pri kupovini bez registracije kupac unosi samo neophodne podatke kako bi porudžbina mogla biti isporučena: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, kontakt telefon. U slučaju izbora ove opcije kupac prilikom sledeće kupovine mora opet uneti potrebne podatke. Takodje kupac ne može videti istoriju svojih kupovina, niti može ostvariti neke dodatne pogodnosti namenjene samo registrovanim kupcima.

Svi podaci o kupcima se prikupljaju, čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Način plaćanja

Prilikom porudžbine putem on-line prodavnice možete odabrati nekoliko načina plaćanja:

Pravna lica:

 1. Virmanski – plaćanje na račun 170-30022257000-75 UniCredit Banka
  2. Plaćanje pouzećem

Fizička lica:

 1. Plaćanje pouzećem
  Plaćanje kuriru prilikom preuzimanja – gotovinom
 2. Virmanski – plaćanje na račun 170-30022257000-75 UniCredit Banka

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Hvala Vam na razumevanju.

Izmena i otkaz porudžbine pre otpreme

Kupci mogu izmeniti ili potpuno otkazati porudžbinu u bilo kom trenutku nakon potvrde porudžbine do trenutka otpreme pošiljke bez bilo kakvih dodatnih troškova. Za svaku izmenu ili otkaz najbolje je da nas kontaktirate što pre, pozivom na broj (011) 3122-991


Otkaz kupovine nakon otpreme/prijema pošiljke
(Pravo na odustajanje od ugovora o kupovini)

Kupac ima pravo da otkaže kupovinu u bilo kom trenutku nakon otpreme pošiljke ali najdalje do 14 dana od trenutka prijema pošiljke, bez navođenja razloga. U tom slučaju kupac snosi troškove isporuke i povrata proizvoda u iznosu koji se utvrdi nakon povrata proizvoda.

Radi ostvarivanja prava na odustajanje od kupovine bez navođenja razloga, potrebno je da kupac popuni obrazac za odustajanje od kupovine koji može preuzeti na stranici Reklamacije.

U slučaju otkaza kupovine nakon otpreme pošiljke i ne preuzimanja pošiljke od kurirske službe, kupac snosi troškove isporuke i povrata pošiljke.

Garancija

Officepro online doo garantuje za kvalitet proizvoda koji su u ponudi na https://officepro.rs

Proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

Garantni rok počinje od dana prodaje i važi uz donošenje originalnog računa i garantnog lista koji je pravilno ispunjen od strane prodavca. Davalac garancije u garantnom roku obezbeđuje otklanjanje kvarova ili zamenu proizvoda.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Reklamacije

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija po viđenju proizvoda , prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad :

Ukoliko se prilikom viđenja proizvoda, instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen , ukoliko ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

2) Reklamacija u garantom roku:

Davalac garancije, obezbeđuje otklanjanje svih nedostataka i kvarova na proizvodu nastalih u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštovanju tehničkih uputstava. Davalac garancije garantuje popravku, u zakonski propisanom roku, za proizvod koji je u garanciji.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, trošak prevoza povrata robe snosiće prodavac.

Ukoliko popravka ne bi bila izvršena u zakonski propisanom roku, proizvod se menja novim ili se vraća novac.

Za sva pitanja vezano za garancije i reklamacije proizvoda, pozovite nas na (011) 3122-991 ukoliko je potrebno , rado ćemo vas posavetovati.

Rok za povraćaj novca ili zamenu proizvoda novim je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Povraćaj novca

U slučaju povraćaja novca kupcu koji je porudžbinu platio u gotovini prilikom isporuke ili uplatom na račun prodavca, Officepro online doo  će povrat novca izvršiti uplatom na tekući račun koji mu kupac dostavi.

Zaštita privatnosti kupaca

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka o kupcima se obavlja u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti). Prilikom registracije kupaca obevezno se unose samo neophodni, osnovni podaci o kupcu i podaci neophodni za uspešnu realizaciju naše usluge. Svi podaci o kupcima i porudžbinama se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni, kao i poslovni partneri kojima zbog obavljanja posla budu dostupni ovi podaci, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Publikacija sajta officepro.rs predstavlja poziv za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji artikala iz asortimana privrednog društva Officepro online doo.

Opštim uslovima poslovanja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet usluga koja priža Officepro online doo i zadovoljstvo kupaca.

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Član 1.

1) Prodavac – Officepro online doo, Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 102, PIB 108398740, MB 20991755

2) Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Član 2.

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja na srpskom jeziku obavestio o:

1) osnovnim obeležjima robe ;

2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, kao i adresi na kojoj posluje (ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište) i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca u čije ime postupa (ako postupa u tuđe ime), na koju Kupac može da izjavi reklamaciju;

3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati  kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;

6) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;

7) o dostupnosti rezervnih delova (ako je reč o tehničkoj robi), priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;

8) uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski.

9) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora (samo ako se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife koja se plaća za korišćenje određenog sredstva komunikacije);

10) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;

11) obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;

12) o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora (ako je tako predviđeno zakonom);

13) postojanju ugovornog odnosa između Prodavca i poštanskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca.

Član 3.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o raskidu ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac sadrži:

naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora;

način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaju novca;

obaveštenje o činjenici da se povraćaj robe od strane Kupca u roku u kome se može jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o otkazu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada je izjava o raskidu saopštena Prodavcu.

Član 4.

1) Nakon prijema narudžbe putem sajta “officepro.rs”, Prodavac je obavezan da izvrši telefonsku ili e-mail potvrdu.

2) Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

3) U slučaju bilo kakve promene Prodavac je dužan da obavesti Kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine.

4) U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbine.

Član 5.

1) Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

2) Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.

3) U slučaju neizvršenja obaveze iz stava 2. ovog člana, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

4) Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

5) Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih upustava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

6) Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost Prodavca i Kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Član 6.

1) Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

2) Za određene aparate obaveštavamo vas da pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera.

Član 7.

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja – ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, Kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti neispravan uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
 2. Reklamacija u garantom roku – davalac garancije u garantnom roku o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
 3. U slučaju iz tačke 2. ovog stava Kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Rok za odgovor Kupcu na reklamirani proizvod je 8 dana od dana prijema robe na servis u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se Kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Prodavac u potpunosti snosi troškove transporta.

Rok za povraćaj novca ili zamenu proizvoda novim iz stava 3. ovog člana je 15 dana u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

 1. reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
 2. da podnesete na uvid original garantnog lista i račun
 3. da date opis neispravnosti
 4. nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

Član 8.

1) Da bi prodavac uspešno obradio kupčevu narudžbinu potrebno je da kupac dostavi prodavcu svoje lične podatke odn. ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka prodavac će biti u  mogućnosti da kupcu  isporuči željenu robu, kao i da ga obavesti o trenutnom statusu narudžbine.

2) Prodavac se obavezuje da će čuvati privatnost kupca, i prikupljene neophodne podatke o kupcu  koristi će u cilju pružanja kvalitetnije usluge a u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

3) Prodavac daje kupcu mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li želi ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje prodavac koristi za marketinške kampanje.

4) Svi podaci o kupcu/korisniku se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

5) U nekim slučajevima kada dostavu proizvoda vrši partner Prodavca (kurirska služba), Prodavac deli samo one informacije koje su neophodne za isporuku proizvoda.

6) Svi zaposleni kod Prodavca kao i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

7) Pored navedenih prodavac prikuplja, analizira i obrađuje podatke o proizvodima koje kupac/korisnik traži i kupuje. Te podatke prodavac koristi da bi poboljšao ponudu i izgled svojih stranica, i omogućio kupcu jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

8) Prodavac se obavezuje da prikupljene podatke ne koristi ni u koje druge svrhe osim gore navedenih u ovom članu.

Član 9.

Prodavac nije odgovoran za kašnjenje u isporuci robe poslate kurirskom službom ili ne dostavljanje poručene robe u slučaju da je kupac neistinito ili netačno dao svoje podatke.

Prodavac ne garantuje potpuno slaganje artikala izloženih na web sajtu i onih dostupnih u prodavnici, takođe isti nije odgovoran za nivelaciju cena u odnosu na web stranicu o čemu će kupac biti obavešten  pre isporuke.

Sve cene na web stranici “officepro.rs” su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Član 10.

Prodavac i kupac se obavezuju da će u kodeksima dobre poslovne prakse rešiti sve nesuglasice,  ukoliko do njih dođe, i pre svega mirnim putem pokušati da reše spornu situaciju.

Član 11. 

Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta ”officepro.rs ” pročita Uslove navedene ovim Ugovorom.

Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog.

Hvala Vam na ukazanom poverenju

Prodavac Officepro online doo