Pratite Vašu pošiljku

Da biste pratili svoju porudžbinu, unesite ID porudžbine u polje ispod i pritisnite dugme „Prati“. Ovo vam je dato na vašoj priznanici i u e-poruci sa potvrdom koju ste trebali da primite.

ID porudžbine Nalazi se u e-poruci za potvrdu porudžbine. E-pošta za obračun Imejl koji ste koristili tokom plaćanja.