Reklamacije

Garancija

Poštovani kupci,
Officepro online doo garantuje za kvalitet proizvoda koji su u ponudi na https://officepro.rs
Proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Garantni rok počinje od dana prodaje i važi uz donošenje originalnog računa i garantnog lista koji je pravilno ispunjen od strane prodavca. Davalac garancije u garantnom roku obezbeđuje otkanjanje kvarova ili zamenu proizvoda.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Reklamacije

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:
1) Reklamacija po viđenju proizvoda , prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad :

Ukoliko se prilikom viđenja proizvoda, instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen , ukoliko ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

2) Reklamacija u garantom roku:

Davalac garancije, obezbeđuje otklanjanje svih nedostataka i kvarova na proizvodu nastalih u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda i poštovanju tehničkih uputstava. Davalac garancije garantuje popravku, u zakonski propisanom roku , za proizvod koji je u garanciji.
Ukoliko popravka ne bi bila izvršena u zakonski propisanom roku, proizvod se menja novim ili
se vraća novac.

Kako bi ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da u ovlašćeni servis naznačen na garantnom listu dostavite :
– reklamirani proizvod
– original garantnog lista pečatiran i potpisan od strane prodavca sa naznačenim datumom prodaje
– račun prodavca , potpisan i pečatiran
– opis neispravnosti proizvoda
Dalja uputstva dobićete od ovlašćenog servisa.
Za sva pitanja vezano za garancije i reklamacije proizvoda, pozovite nas na (011) 3122-991 ukoliko je potrebno, rado ćemo vas posavetovati.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, trošak prevoza povrata robe snosiće prodavac.

Roba će biti vraćena kurirskom službom City Express doo , sa kojom prodavac ima zaključen ugovor.

Obrazac za odustajanje od kupovine možete preuzeti ovde.

Obaveštenje u skladu sa čl.27. stav 1 i 2 a u vezi člana 31. St.2 tač.2 i čl.30 stav.1 zakona o zaštiti potrošača možete preuzeti ovde.